ELAZIĞ RADYASYON GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

ELAZIĞ RADYOLOJİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA SEMPOZYUMU
6 Nisan 2019, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Konferans Salonu

KURULLARIMIZ

Sempozyum Onursal Başkanı

Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK / Elazığ Şehir Hastanesi Başhekimi

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Hanefi YILDIRIM / F.Ü. Tıp Fak Hastanesi / Radyoloji ABD

Düzenleme Kurulu Başkanı

Öğr. Gör. Heybet ASLANOĞLU / TÜMRAD-DER Genel Başkanı

DÜZENLEME KURULU
Heybet ASLANOĞLU
Necmettin KILIÇ
Ali Haydar TURHAL
Ö. Hayyam AKPINAR
Oktay YALÇIN
Ceren Nurten GÜZELKÜÇÜK
Gürdoğan AYDIN
Mehmet Hanifi FİDAN
Murat BOROZAN 

SEMPOZYUM KONULAR

Radyasyonun Sağlık Üzerindeki Zararlı Etkileri

Radyasyondan Korunmada Temel İlkeler

BT’de Yenilikler  Doz Azaltma Teknikleri

Hastalar ve Çalışanlar İçin MR Güvenliği

Nükleer Tıp Uygulamalarında Radyasyon Güvenliği

Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyondan Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Radyolojide Kontrast Madde Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Radyolojide Dijitalleşme ve Doz Takip Sistemleri

Anjiyografi ve Ameliyathanelerde Radyasyon Güvenliği

Güncel İş Güvenliği ve Radyasyon Güvenliği Mevzuatı


SEMPOZYUM PROGRAMI için tıklayınız>>>>

KATILIM ÜCRETSİZDİR. KAYIT ZORUNLU OLUP KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEKTİR.KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ>>>